Fastighetsvärdering

Valuation & Advisory - Fastighetsvärdering

Fastighetsägare, banker, företag och privatpersoner anlitar oss för:

 •  Marknadsvärdebedömningar
 •  Investeringskalkyler
 •  Hyresbedömningar
 •  Fastighetsekonomiska utredningar

Vi har bred kompetens inom fastighetsvärdering av olika typer av objekt, såsom:

 •  Kontor
 •  Hotell
 •  Butiker och köpcentrum
 •  Logistik
 •  Lager och industri
 •  Byggrätter och projekt
 •  Bostäder
 •  Samhällsfastigheter. 


Cushman & Wakefield är marknadsledande inom fastighetsvärderingstjänster i Sverige. Vi vill vara förstavalet inom professionell och tillförlitlig rådgivning, genom att skapa och bygga långsiktiga professionella relationer med våra
uppdragsgivare. Därför är vi mycket glada att våra kunder, som ett bevis på detta, röstat fram oss till Euromoney Real Estate Awards – Best Valuation 14 år i följd.

Vi arbetar med värdering på ett mycket modernt och strukturerat sätt. Vår arbetsprocess och vår värderingsprogramvara ger oss möjlighet att samla information från alla de fastigheter vi värderar. Vi har t.ex. över 200 000 aktuella hyreskontrakt registrerade. Det är ”big data” i värderingssammanhang som ger oss ett ovärderligt jämförelsematerial.

Som rådgivare är vi aktiva i samband med fastighetstransaktioner och vår stora marknadstäckning ger oss möjlighet att analysera merparten av genomförda transaktioner, vilket är nödvändigt för att alltid ha en aktuell bild av fastighetsmarknaden.

Genom våra kollegor inom andra affärsområden; Capital Markets, Agency Leasing, Retail Services och Occupier Services, får vi också generell uppdaterad information om nuläget.

Till detta skall läggas vårt starka internationella nätverk, både inom Norden och utanför, där vi ständigt diskuterar marknaden, aktuella aktörer och trender.

Vi är stolta över våra erfarna värderare och deras expertis inom specifika marknader och specialistområden. Inför våra uppdrag och projekt sätter vi alltid samman den bästa värderingsgruppen för att ge kunden rätt kompetens till uppdraget, både gällande geografiskt läge och fastighetstyp.

Vi utför värdebedömningar enligt RICS riktlinjer och lever upp till kraven för IFRS. Våra värderingar är godkända av samtliga banker och merparten av våra värderare har auktorisation från Samhällsbyggarna, RICS och/eller HypZert.

Vi värderar årligen ca 4 200 fastigheter till ett värde av 1 100 miljarder kronor.

Detta gör att vi kan garantera att vi har den kunskap och den kompetens ni behöver.


Behöver du hjälp med fastighetsvärdering eller annan fastighetsekonomisk rådgivning, kontakta oss:

Sverige, Norden och Stockholm:

SvenErik Hugosson, Head of Valuation & Advisory,
Direkt: 08- 671 34 59, Mobil: 070-728 24 39, svenerik.hugosson@cushwake.com

Fredrik Tångstedt, Deputy Head of Valuation & Advisory,
Direkt: 08-671 34 53, Mobil: 070-754 55 64, fredrik.tangstedt@cushwake.com

Västra Götaland:

Ingmar Svenungsson, Partner, Valuation & Advisory
Direkt: 031-799 18 91, Mobil: 0705-20 96 92, ingmar.svenungsson@cushwake.com   

Östergötland/Mellansverige (inkl. Norrköping och Linköping samt Södra Mälardalen och Småland):

Sören Arfwidsson, Partner, Valuation & Advisory
Direkt: 011-33 00 21, Mobil: 070-743 58 82, soren.arfwidsson@cushwake.com   

Skåne (inkl. Malmö och Helsingborg)

Fredrik Rost, Valuer, Valuation & Advisory
Direkt: 040-699 15 33, Mobil: 072-142 93 81, fredrik.rost@cushwake.com