Cookie Use Notification

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service.

By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block the use of cookies.

Fastighetsvärdering

Valuation & Advisory - Fastighetsvärdering

Fastighetsägare, banker, företag och privatpersoner anlitar oss för:

 •  Marknadsvärdebedömningar
 •  Investeringskalkyler
 •  Hyresbedömningar
 •  Fastighetsekonomiska utredningar
         

Vi har bred kompetens inom fastighetsvärdering av olika typer av kommersiella fastigheter och fastighetsportföljer, såsom:

 •  Kontor
 •  Hotell
 •  Butiker och köpcentrum
 •  Logistik
 •  Lager och industri
 •  Byggrätter och projekt
 •  Bostäder/Flerbostadshus
 •  Samhällsfastigheter. 


Cushman & Wakefield är marknadsledande inom fastighetsvärderingstjänster i Sverige. Vi vill vara förstavalet inom professionell och tillförlitlig rådgivning, genom att skapa och bygga långsiktiga professionella relationer med våra
uppdragsgivare. Därför är vi mycket glada att våra kunder, som ett bevis på detta, röstat fram oss till Euromoney Real Estate Awards – Best Valuation 15 år i följd.

Vi arbetar med värdering på ett mycket modernt och strukturerat sätt. Vår arbetsprocess och vår värderingsprogramvara ger oss möjlighet att samla information från alla de fastigheter vi värderar. Vi har t.ex. över 150 000 aktuella hyreskontrakt registrerade. Det är ”big data” i värderingssammanhang som ger oss ett ovärderligt jämförelsematerial.

Som rådgivare är vi aktiva i samband med fastighetstransaktioner och vår stora marknadstäckning ger oss möjlighet att analysera merparten av genomförda transaktioner, vilket är nödvändigt för att alltid ha en aktuell bild av fastighetsmarknaden.

Genom våra kollegor inom andra affärsområden; Capital Markets, Agency Leasing, Retail Services och Occupier Services, får vi också generell uppdaterad information om nuläget.

Till detta skall läggas vårt starka internationella nätverk, både inom Norden och utanför, där vi ständigt diskuterar marknaden, aktuella aktörer och trender.


Vi är stolta över våra erfarna värderare och deras expertis inom specifika marknader och specialistområden. Inför våra uppdrag och projekt sätter vi alltid samman den bästa värderingsgruppen för att ge kunden rätt kompetens till uppdraget, både gällande geografiskt läge och fastighetstyp.


Vi utför värdebedömningar enligt RICS riktlinjer och lever upp till kraven för IFRS. Våra värderingar är godkända av samtliga banker och merparten av våra värderare har auktorisation från Samhällsbyggarna, RICS och/eller HypZert.

Vi värderar årligen ca 5 000 fastigheter till ett värde av 1 200 miljarder kronor.

Detta gör att vi kan garantera att vi har den kunskap och den kompetens ni behöver.


Behöver du hjälp med fastighetsvärdering eller annan fastighetsekonomisk rådgivning, kontakta oss:

Sverige, Norden och Stockholm:

Anders Elvinsson, Head of Valuation & Advisory,
Direkt: 08- 671 34 59, Mobil: 072-247 94 14, anders.elvinsson@cushwake.com 

SvenErik Hugosson, Partner, Valuation & Advisory,
Direkt: 08- 671 34 59, Mobil: 070-728 24 39, svenerik.hugosson@cushwake.com

Västra Götaland:

Ingmar Svenungsson, Partner, Valuation & Advisory
Direkt: 031-799 18 91, Mobil: 0705-20 96 92, ingmar.svenungsson@cushwake.com   


Östergötland/Mellansverige (inkl. Norrköping och Linköping samt Södra Mälardalen och Småland):


Sören Arfwidsson, Partner, Valuation & Advisory
Direkt: 011-33 00 21, Mobil: 070-743 58 82, soren.arfwidsson@cushwake.com   


Södra Sverige (inkl. Malmö och Helsingborg)

Emil Bergsten, Valuer, Valuation & Advisory
Direkt: 031-799 18 92, Mobil: 073-650 88 52, emil.bergsten@cushwake.com