Cushman & Wakefield rådgivare till Stockholms Travsällskap i markförsäljning till Balder

Stockholm, 19 november 2018 – Fastighets AB Balder har tecknat avtal med Stockholms Travsällskap (STS) om markförvärv i nya statsutvecklingsområdet Solvallastaden i västra Stockholm. Balder förvärvar sex av Stockholms Travsällskaps byggrätter inklusive rätten att i området bygga bostadshus med en sammanlagd area om ca 83 000 kvadratmeter. Stockholms Travsällskap säljer marken till Balder i syfte att tillsammans med Stockholms stad förverkliga utvecklingen av Södra Solvallastaden - en ny attraktiv stadsdel för människor som vill leva ett aktivt storstadsliv men med närhet till både sportarenor och natur såväl som goda kommunikationer. Visionen för Solvallastaden omfattar nybyggnation av ca 1 700-2 200 bostäder i området.

Cushman & Wakefield har varit Stockholms Travsällskaps rådgivare i markaffären.

Stockholms travsällskap (STS) är en ideell förening med främsta syfte att främja travsporten i regionen. STS är en långsiktig fastighetsägare som förvärvade ca 35 hektar mark i Bällsta, Bromma i början av 1900-talet. Sällskapet anlade sedan Solvalla som invigdes 1927 och där sportverksamhet sedan dess bedrivits oavbrutet utan bidrag från stat/kommun.

För ytterligare information, kontakta:

Karl Persson
Head of Sweden
070-269 87 71
karl.persson@cushwake.com

eller

Sara Vesterlund
Deputy Head of Capital Markets
070-664 57 90
sara.vesterlund@cushwake.com