Daniel Anderbring har utsetts till Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige

Stockholm 23 augusti 2018 – I samband med en intern omstrukturering har Daniel Anderbring utsetts till Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige. Daniel har närmast haft en roll som Head of Research inom Cushman & Wakefield och därmed redan haft en betydande position inom det svenska Capital Markets-teamet. Daniel har mer än 15 års erfarenhet från kapitalmarknaden och fastighetsbranschen och blir i sin nya roll också medlem av Cushman & Wakefields svenska ledningsgrupp.

Capital Markets-teamet har fler än 25 anställda i Sverige och en stark lokal närvaro genom kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö kombinerat med en marknadsledande global organisation fokuserad på att kanalisera transaktioner och kapitalflöden.

- Jag ser fram emot att leda ett erfaret och hungrigt svenskt team med gedigen kompetens inom alla delar av rådgivningsaffären, säger Daniel Anderbring, Head of Capital Markets, Cushman & Wakefield. I en miljö där kapitalflödena till fastighetssektorn är fortsatt stora, och i ökande utsträckning internationella, ser vi goda möjligheter att fortsätta bistå våra kunder i att nå framgång.

I samband med omstruktureringen utses Sara Vesterlund till Deputy Head of Capital Markets för Cushman & Wakefield i Sverige. Sara har en lång erfarenhet av transaktioner på den nordiska fastighetsmarknaden och har haft en central roll i det svenska Capital Markets-teamets framgångar sedan 2015.

- Daniel och Sara är båda högt respekterade transaktionsrådgivare i marknaden och redan en stor tillgång för våra kunder och vårt bolag. Båda har dessutom stor erfarenhet av cross border-transaktioner och omfattande kontaktnät som i kombination med bolagets nordiska och internationella nätverk skapar de bästa affärsmöjligheterna för våra kunder, säger Jan-Willem Bastijn, Head of Capital Markets EMEA.

För ytterligare information, kontakta:

Agneta Jacobsson
Head of Sweden and the Nordics
070-772 64 62
agneta.jacobsson@cushwake.com

eller

Daniel Anderbring
Head of Capital Markets
070-846 47 86
daniel.anderbring@cushwake.com