Cushman & Wakefield företräder Fabege i försäljningen av Lagern 4 i Solna

Stockholm 9 augusti 2018 #TRANSAKTION Fabege AB säljer fastigheten Lagern 4 i Solna till ett av Pareto nybildat bolag. Cushman & Wakefield har företrätt Fabege i transaktionen. Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 Mkr efter avdrag för latent skatt.

Fastigheten är belägen med adress Parkvägen 4, i Solna och är bebyggd med en byggnad som tidigare innehållit kontor, men är nu ombyggd till skola, förskola och LSS-boende. Hyresgäst är Solna stad.

Pressmeddelande från Fabege: https://fabege.se/Om-Fabege/Media/Pressmeddelanden/2018/Fabege-saljer-Lagern-4-i-Solna/