Cookie Use Notification

This site uses cookies to provide you with a more responsive and personalised service.

By using this site you agree to our use of cookies as set out in our cookie notice. Please read our cookie notice for more information on the cookies we use and how to delete or block the use of cookies.

Fortsatt stort intresse för fastigheter i Norden - ​ fler nettoköpare än nettosäljare men betydande geografiska skillnader.

Stockholm 12 mars 2018 – Cushman & Wakefield Nordic Investor Confidence Index Q1 2018 släpps idag parallellt i Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm och på fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Rapporten som innehåller svar från 170 investorer på den nordiska marknaden, indikerar fortsatt intresse för kommersiella fastigheter i Norden under de närmaste tre till sex månaderna.

Av investorerna säger sig 63% vara nettoköpare, 27% vill hålla kvar ungefär sin nuvarande exponering, medan endast 9% säger sig vara nettosäljare. Det är något färre nettoköpare (49%) i Sverige, än i de övriga nordiska länderna. Generellt visar det här på ett fortsatt starkt köptryck. Det finns dock också en bred enighet om att yielden har bottnat ur. För handelsfastigheter finns till och med en växande minoritet med förväntningar på stigande yielder i Finland, Norge och Sverige.

Det är istället en ökad efterfrågan på lokaler från hyresgäster, speciellt på kontorssidan, som skall skapa värdetillväxt i framtiden. Efterfrågan på kontor förväntas stiga i Danmark, Norge och Finland, medan tre av fyra tror att kontorshyresmarknaden i Sverige förblir oförändrad. Det är inga av investorerna som tror på en fallande kontorshyresmarknad.

Däremot är det en stor diskrepans i synen på handelslokaler i regionen. Både i Sverige och Norge finns en snabbt stigande andel; 52% respektive 18%, som förväntar sig en svagare efterfrågan på handelslokaler. I Danmark är det däremot nästan ingen som förväntar sig något fall, i efterfrågan på lokaler för handel.

Industri eller kanske framför allt logistik fortsätter att intressera. Av investorerna förväntar sig 60% att yielderna i Danmark och Finland fortsätter nedåt. Generellt i Norden tror 66% av investorerna i regionen på ett ökat intresse från hyresgäster inom detta segment.

Generellt I allmänhet kan man hos investorerna möjligtvis skönja en större optimism för det egna bestånden, vilket skulle kunna leda till ett gap i prisförväntningarna, som i så fall kan resultera i minskad likviditet på marknaden.

För ytterligare information, kontakta:

Agneta Jacobsson
Head of Sweden and the Nordics
070-772 64 62
agneta.jacobsson@cushwake.com

eller

Håvard Bjorå
Head of Research, Nordics
+47 47 96 96 60
havard.bjora@cushwake.com